Case: Visie op leren (2/2)

Flipcharts IntroPrgr“Werk een visie op leren uit voor ons introductieprogramma” dat was in een notendop de vraag die ik kreeg van een van mijn opdrachtgevers.  Deze case beschrijft het ontwerp en het verloop van twee workshops van een halve dag om te komen tot deze visie.  Deze “visie op leren” moest tegelijkertijd een kader vormen waaraan de integratie van nieuwe leerinterventies in het introductieprogramma kon afgetoetst worden.

In het eerste deel van dit artikel werd er dieper ingegaan op de context en het ontwerp van de workshops.  In dit tweede deel wordt er dieper ingegaan op het verloop van de workshops.

Verloop workshops

De eerste workshop werd zo opgezet dat we samen gestart zijn met het in kaart brengen van de leervormen/interventies die vandaag al gebruikt werden in het introductieprogramma.  Vervolgens hebben we ze samen gescoord op twee dimensies.  In welke mate worden deze interventies geapprecieerd door de deelnemers en in welke mate denken wij dat ze effectief zijn, bijdragen aan een efficiënte kennisoverdracht en integratie.  Op basis hiervan hebben we samen een matrix opgesteld om een zicht te krijgen op de interventies die vandaag al goed werken.

Matrix Leerinterventies 2014

Als afsluiter heeft elke deelnemer één leerinterventie geselecteerd waarvan zij vonden dat er een verschil mee gemaakt werd in het introductieprogramma, een interventie waar zij heel enthousiast van werden.  Met de hulp van een overzicht van leerprincipes zijn ze nagegaan welke principes terug te vinden waren hun interventie.  Het resultaat van deze oefening werd gedeeld en heeft geleid tot een pre-selectie van leerprincipes belangrijk voor het introductieprogramma.

Tijdens de tweede workshop zijn we van start gegaan met de pre-selectie van leerprincipes.  Drie sub-groepen hebben telkens vier leerprincipes onder de loep genomen.  Voor elke leerprincipe werd er gevraagd om enerzijds een voorbeeld van een leerinterventie uit het introductieprogramma te geven dat er representatief voor is en anderzijds een voorbeeld van een leerinterventie dat er haaks op staat.  Het resultaat van deze oefening werd plenair gedeeld en vervolgens kreeg elke deelnemer vier stemmen die ze vrij mochten verdelen over de verschillende leerprincipes.  Op basis van deze oefening werden de leerprincipes geselecteerd die in de toekomst gebruikt zullen worden als “Visie op leren” voor de informatiecyclus en een kader vormen waaraan de integratie van nieuwe leerinterventies in het introductieprogramma kunnen afgetoetst worden.  De visie op leren werd verder aangevuld met een definitie van elke principe en een aantal voorbeelden van wat ze beteken in de praktijk in het introductieprogramma.

Visie op leren Introductieprogramma v1.0

Feedback deelnemers en opdrachtgever

Er werd een terugkoppeling voorzien naar het team.  Het team gaf aan dat door de aanpak van de workshops iedereen het gevoel had dat ze samen deze visie op leren hadden opgebouwd en dat er tijdens de workshops sterk gebruikt werd gemaakt van een aantal principes die ze zelf ook als belangrijk achten.  Het team gaf verder aan dat er consensus was over deze principes en dat ze er als team volledig achter stonden en dit verder konden uitdragen.

Joep!

Zin in meer? Contacteer me via jschuermans@kessels-smit.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>