Everything you can imagine is real. Tips voor Beeldorganisators.

Everything you can imagine is real - Pablo Picasso

Eén van mijn favoriete quotes.  Als beeldorganisator en als ideeënfontein, twee van mijn talenten, voel ik mij echt verbonden met deze uitspraak.  Ik heb vaak een beeld in mijn hoofd van wat ik wil realiseren, ik kan het als het ware al voor mij zien.  Dat maakt het niet altijd gemakkelijk om dit uit te leggen aan anderen omdat zij het beeld vaak nog niet zien.

Continue reading

Case: Visie op leren (2/2)

Flipcharts IntroPrgr“Werk een visie op leren uit voor ons introductieprogramma” dat was in een notendop de vraag die ik kreeg van een van mijn opdrachtgevers.  Deze case beschrijft het ontwerp en het verloop van twee workshops van een halve dag om te komen tot deze visie.  Deze “visie op leren” moest tegelijkertijd een kader vormen waaraan de integratie van nieuwe leerinterventies in het introductieprogramma kon afgetoetst worden.

In het eerste deel van dit artikel werd er dieper ingegaan op de context en het ontwerp van de workshops.  In dit tweede deel wordt er dieper ingegaan op het verloop van de workshops.

Continue reading